• Orem High School (map)
  • 175 South 400 East
  • Orem, UT, 84097
  • United States

VARSITY

vs. Timpanogos (Nov. 20) at 6:00 p.m.

vs. Bountiful (Nov. 21) at 6:30 p.m.

JV

vs. Timpanogos (Nov. 20) at 3:30 p.m.

vs. Spanish Fork (Nov. 21) at 5:00 p.m.

SOPHOMORE

vs. Timpanogos (Nov. 20) at 2:00 p.m.